CARNET logo

Portal za aktivaciju usluga u javnom oblaku putem @skole.hr korisničkih računa

CARNET omogućava korisnicima @skole.hr korisničkih računa pristup do usluga u javnom oblaku.
Korisnicima je omogućen besplatan pristup do usluga kao što su on-line pohrana podataka, korisnički email sandučić velikog kapaciteta, uredske i brojne druge aplikacije.

Za uspješnu aktivaciju potreban je postojeći AAI@EduHr korisnički račun na @skole.hr domeni i davanje suglasnosti za aktiviranje korisničkih računa u odgovarajućem javnom oblaku putem ovih stranica.

Google Workspace for Education

Google Workspace for Education je skup besplatnih Googleovih alata i usluga koji su prilagođeni potrebama obrazovnog sustava.

Sva prava pridržana © 2023 CARNET